proiect realizat Indigo
Proiectul Educatie sociala si financiara Aflatoun

     Perioada de implementare a proiectului: ianuarie - iunie 2011.
     Proiectul vizeaza elaborarea unor materiale didactice, în scopul promovarii la ore a educatiei economice si sociale. Vom colabora cu doua institutii de învatamînt din Leova: Scoala internat pentru copiii orfani si ramasi fara îngrijirea parintilor si Liceul Teoretric Dimitrie Cantemir, unde se vor desfasura activitati de implementare a proiectului. Proiectul se va încheia cu organizarea, la Leova, a doua evenimente Aflatoun, cu participarea elevilor din cele doua institutii din localitate, dar si a copiilor de la CDC Indigo. În cadrul evenimentelor copii vor avea posibilitate sa-si demonstreze deprinderile si abilitatile obtinute în cadrul proiectului.

 

Tîrgul creatiei copiilor la Leova

indigo indigo indigo indigo

  Nu pentru scoala ci pentru viata învatam – acesta a fost genericul „Tîrgului creatiei copiilor”, organizat de catre Centrul de Dezvoltare Creativa a Copiilor si Adolescentilor „Indigo” în data de 20 mai 2011 la Leova. Acest eveniment se înscrie în cadrul proiectului Educatie economica si sociala ”Aflatoun”.

Obiectivele evenimentului au vizat:

  • integrarea sociala a copiilor cu probleme educationale speciale prin intermediul activitatilor proiectate;
  • educarea sociala si financiara a copiilor si tinerilor prin activitati de producere/vînzare/cumparare.

La eveniment au participat elevi ai Scolii internat pentru copiii orfani si ramasi fara îngrijirea parintilor din Leova, elevi ai gimnaziului Dimitrie Cantemir, ai liceului teoretic Nicolae Milescu Spataru si ai Scolii internat auxiliare Sarata Noua, raionul Leova.
  La "tîrg" copiii au prezentat produsele confectionate, invitîndu-i si motivîndu-i pe cei prezenti sa le achizitioneze.
  În cadrul activitatii de bilant a fost luata de comun acord decizia de a dona banii acumulati (1120 lei) la doua familii în care se educa copii cu deficiente functionale (Rusulschi Ilie – 560 lei, Stepanida Bostan - 560 lei).
  Evenimentul Aflatoun organizat la Leova i-a ajutat pe elevi sa înteleaga importanta colaborarii si comunicarii constructive în cadrul desfasurarii unei actiuni în comun; sa obtina un plus de învatare în ceea ce înseamna prezentarea unui produs confectionat de ei însisi si sa ia decizii oportune în beneficul celor mai tristi ca noi.

indigoindigoindigo

 

 

SEDINTA CLUBULUI AFLATOUN LA CDC INDIGO

     Pe 15 aprilie 2011 cei 17 membri ai clubului Aflatoun de la CDC Indigo s-au reunit în cadrul celei de-a doua sedinte. Obiectivele acesteia au vizat:
          - Reactualizarea esentei Programului International AFLATOUN si a activitatilor desfasurate în cadrul primei sedinte a Clubului
          - Familiarizarea cu informatii relevante privind Programul Aflatoun si derularea proiectului EES Aflatoun
          - Dezvoltarea competentelor de comunicare, actional-strategica si interpersonala prin antrenarea participantilor în activitati interactive,
            de dezvoltare a creativitatii si gîndirii critice.

     
Activitatea a fost proiectata si s-a desfasurat în baza cadrului de învatare Evocare - Realizarea Sensuluii - Reflectie - Extindere.
     În scopul formarii comunitatii paricipantii au fost antrenati în jocul interactivde cunoastere: "Te salut si iti spun ceva despre mine...". Ulterior fiecrea copil a primit o fisa "Caut pe cineva care poate sa-mi povesteasca..." si au completat-o discutînd cu trei colegi pe marginea subiectelor dezbatite în cadrul primei sedinte a Clubuliui.
     Pentru a afla si alte lucruri importante despre programul Aflatoun si proiectul în derulare, participantii a studiat, prin metoda SINELG, un text la acest subiect. Mai apoi, în cadrul unei discutii dirijate, au fost analizate în profunzime cele cinci îndemnuri ale lui Aflatoun, elevii fiind pusi în situatia sa raspunda la întrebari de genul:
          ce înseamna acest îndemn, cum trebuie sa procedez ca sa devin asa cum ma sfatuie Aflatoun, de ce e bine sa fiu asa?
     Activitatile care au urmat au fost axate pe formarea de deprinderi si abilitati care reies din îndemnul E bine sa stii, dar si sa aplici! si Fii creativ si întelept în joc si actiune.
     Astfel, copii au rezolvat exercitii de creativitate si inteligenta care au solicitat:
          - continuarea dialogurilor prin joc de rol;
          - raspuns promt la întrebari de logica si creativitate;
          - rezolvarea rebusului.
     Un interes deosebit a prezentat activitatea: proverbe si mesaje. Astfel, copiii au extras cîte o fisa pe care era scris o parte dintr-un proverb si cautau persoana pe fisa careia era scrisa cealalta parte a proverbului. Dupa ce au format perechi, a urmat o discutie interesanta despre mesajul pe care îl contine fiecare proverb. Astfel, facîndu-se trimitere la situatii din viata reala, au fost analizate proverbele:
     1. Daca te-ai apucat de un lucru trebuie sa-l duci pîna la capat.
     2. Cînd de multe te apuci mai pe toate le încurci.
     3. Cine a aflat un prieten adevarat acela o comoara în viata a cîstigat.
     4. Cînd pe copil îl doare un deget pe mama o doare inima.
     5. Omul fara cultura e ca pamîntul fara udatura.
     6. Rabdarea, zice lumea, e amara, dar dulce este fructul ei.
     7. Copacul se tine cu radacinile iar omul - cu neamul.
     8. Cine vrea - gaseste mijloace, cine nu - cauta motive. 

Spre final copiii au avut ca sarcina sa se autoevalueze, în baza fisei de autoevaluare:

Pana la sedinta urmatoare a clubului, copiii au primit o sarcina de activitate pentru extindere (vezi fisa ce urmeaza):

   

 

                    Ziua Internationala Aflatoun la Leova

     Ziua Internationala Aflatoun,care este marcata anual la 17 martie, a fost o adevarata sarbatoare, în anul acesta, pentru copiii de la scoala - internat din Leova, elevii de la scoala speciala din Sarata Noua, cei ai gimnaziului Dimitrie Cantemir si ai liceului Nicolae Milescu Spataru din Leova.

     Evenimentul s-a înscris în proiectul Educatie economica si sociala "Aflatoun" si a fost organizat de Centrul de Dezvoltare Creativa a Copiilor si Adolescentilor "Indigo”. Fiind îndemnati de sfaturile lui Aflatoun: "Învata sa fi econom" si "E bine sa stii, dar si sa aplici" copii, întruniti în atelierul "Deprinderi casnice", au participat la o activitate foarte interesanta si utila. Astfel, sub îndrumarea formatoarei, ei au demonstrat ca sînt capabili nu doar sa proiecteze bugetul pentru o masa de sarbatoare, dar si sa prepare bucate gustoase.

     Copiii au fost deosebit de ingeniosi si creativi si în cadrul activitatilor cu genericul: "Cum sînt eu?" "Care sînt trasaturile pozitive ale colegului meu".
     Evenimentul a fost unul deosebit si datorita faptului ca elevii au reusit sa faca schimb de experienta si sa comunice, prin intermediul skyp-ului, cu semenii lor din Liban.

     Acordul final al sarbatorii de la Leova a fost dat tot de copii, care au prezentat un program artistic, dupa care au servit din masa de sarbatoare.

     Manifestarea de la Leova, ca si alte evenimente Aflatoun, s-a remarcat prin faptul ca îi ajuta pe elevi nu doar sa obtina un plus de învatare, dar si sa identifice / aplice solutii pentru probleme si situatii din cotidian, iar aceasta, cu siguranta, contribuie la pregatirea copilului pentru viata.  

     

   

     

 
 

                          Eveniment Aflatoun la Leova

     Pe data de 18 februarie 2011 Centrul de Dezvoltare Creativa a Copiilor si Adolescentilor „Indigo” a organizat la Leova o activitate educationala care se înscrie în proiectul Educatie economica si sociala” Aflatoun”. La activitate au participat copiii din Scoala internat pentru copiii orfani si ramasi fara îngrijirea parintilor, Leova; elevi ai scolii speciale din Sarata Noua; elevi ai gimnaziului Dimitrie Cantemir si ai liceului Nicolae Milescu Spataru.
     Copiii prezenti la eveninent au devenit membri ai
Clubului Aflatoun, care a fost inaugurat la 12 februarie 2011 la CDC “Indigo”.

     Participantii au fost informati despre scopurile si sarcinile Programului
Educatie Economica si Sociala Aflatoun.

In cadrul evenimentului, într-o maniera interactiva, au fost determinate drepturile si obligatiunile membrilor Clubului Aflatoun. Printre
drepturile membrilor clubului au fost evidentiate:
     - dreptul la opinie;
     - dreptul la exprimare;
     - dreptul la o educatie de calitate;
     - dreptul la participare si colaborare;
     - dreptul la promovare si informare;
     - dreptul la odihna si munca.


Obligatiunile membrilor clubului Aflatoun,
stabilite de catre participanti, au vizat urmatoarele angajamente:
     - sa fim receptivi;
     - sa oferim ajutor celuilalt;
     - sa fim activi;
     - sa fim insistenti si perseverenti;
     - sa luam decizii de sinestatator si în comun;
     - sa ne cunoastem unii pe altii;
     - sa ne consultam reciproc;
     - sa lucram în echipa;
     - sa fim disciplinati si responsabili.

     În cadrul evenimentului, Iulia Gospodinov (expert în proiect), directorul scolii - internat din Leova, a facut o trecere în revista a activitatilor realizate în institutie din perspectiva educatiei economice si sociale. Maia Gospodinov, instructor pentru munca, a prezentat demersul actional al unei activitati ce urmeaza a fi organizata în cadrul proiectului.
     Initiativele copiilor au fost sustinute de catre cadrele manageriale si didactice prezente la eveniment: Olaru Svetlana, specialist principal, metodist la Directia Generala Educatie, Tineret si Sport r-nul Leova; A. Nuca (expert în proiect), director adjunct, scoala - internat pentru copiii orfani si ramasi fara îngrijirea parinteasca din Leova, Lina Codreanu, director adjunct, gimnaziul
Dimitrie Cantemir; Ludmila Salamac, managerul scolii speciale din Sarata Noua.
     La eveniment a participat, de asemenea, Petica Denis, specialist pe problemele tineretului din cadrul primariei Leova.

       

Inaugurarea Clubului Aflatoun la CDC Indigo

     La 12 februarie 2011, la CDC Indigo a avut loc evenimentul de constituire a Clubului Aflatoun. Aceasta actiune face parte din proiectul în derulare Educatie Economica si Sociala Aflatoun.
     Fii unic si deosebit – acesta a fost genericul primei sedinte a Clubului.
     Pentru început, prin intermediul unui filmulet, copiii au luat cunostinta de reteaua internationala Aflatoun (mai detaliat informati-va accesînd www.youtube.com; cautare “reteaua Aflatoun”).
 

     
     Mai apoi, printr-o activitate interactiva, copiii au lucrat foarte ingenios în perechi si s-au prezentat reciproc, evidentiind trei calitati deosebite ale colegului. Cel mai des au fost enuntate calificativele: prietenos, bun dansator, puternic la matematica, istet si ingenios, saritor la nevoie, cu inima mare. Un interes deosebit a trezit vizionarea secventei video cu prezentarea unor crîmpeie din viata copiilor din alte tari, a comportamentelor acestora în diverse situatii din cotidian.

     Pornind de la specificul activitatilor Aflatoun, respectiv acela de a-i initia pe copii în rezolvarea unor probleme autentice, în utilizarea eficienta si economisirea resurselor etc, copiii au fost pusi în situatia de a identifica valorile la care tin foarte mult si a propune actiuni concrete pentru a le mentine, a le pastra.

     Drept tema pentru acasa copiii au primit sarcina sa realizeze pe bune actiunile propuse si la urmatoarea sedinta a Clubului sa povesteasca ce le-a reusit.

     Consideram ca prin aceasta activitate am încercat sa trezim la copii dorinta de dezvotare personala, de autocunoastere, de apartenenta la un grup, precum si dorinta de a împartasi valori si gînduri comune.


Copiii au înteles ca pentru a reusi este foarte important sa te respecti pe sine, dar si pe cel de lînga tine.
 

Bd. Decebal 80, nr.106, MD-2038, mun. Chisinau, tel./fax: (+373 22) 57 10 62, E-mail: cdcindigo@indigocentre.md, www.indigocentre.md

©   Copyright INDIGO - Centrul de dezvoltare creativa a copiilor si adolescentilor / design by iANDES STUDIO S.R.L.