La sfîrsitul activitatii copiii si-au expus lucrarile în coltul «Aflatoun» si au interpretat cîntece pentru cei mici.

CENTRUL DE DEZVOLTARE CREATIVA A COPIILOR SI ADOLESCENTILOR „Indigo”
a devenit filiala a  Programului International AFLATOUN, axat pe implementarea Educatiei sociale si  financiare pentru copii de vîrsta 5-14 ani. CDC Indigo este implicat în calitate de partener în implementarea acestui program
în Republica Moldova, fapt confirmat de scrisoarea de recomandare din 23.03.2010 semnata de Ministerul Educatiei din R. Moldova.
     În vederea implementarii Programului Aflatoun, recent în cadrul CDC “Indigo”, s-a desfasurat o activitate cu copii de vîrsta 5 – 6 ani si una - cu participarea elevilor.
     In cadrul primei activitati cu genericul „Bun venit în lumea Aflatoun” copiii, sub îndrumarea educatoarei,  au descoperit lumea Aflatoun, au învatat ca pentru a deveni un Aflatoun trebuie sa-ti folosesti pe deplin potentialul la toate activitatile (arta plastica, modelare, ed. muzicala, cultura vorbirii, matematica si stiinte etc). De asemenea, au înteles ca nu e bine sa faci risipa de materiale, ca e bine sa ai multi prieteni cu care sa te joci si sa faci lucruri frumoase împreuna.
     Copiii au participat foarte activ în cadrul activitatii: la vizualizarea grafica a unui copil Aflatoun; la executarea unor lucrari plastice si practice cu tematica social - economica;  la confectionarea  din resturi de hîrtie a florilor pentru înfrumusetarea salii. S-au implicat activ în jocurile  de rol, adresîndu-si  reciproc cuvinte de respect si de încurajare, si  manifestîndu-si dorinta de a deveni si mai buni prieteni.    

     Cea de-a doua activitate s-a desfasurat pentru elevii care frecventeaza atelierul creativ Educatie prin teatru. Organizatori ai activitatii au fost profesoara si elevii din cadrul atelierului Economie aplicata.
     Genericul activitatii a fost: Fii econom! Ai grija de natura!
     Activitatea s-a desfasurat într-o forma interactiva, elevii fiind pusi în situatia de a rezolva sarcini, de a-si valorifica potentialul creativ, de a emite solutii de rezolvare a unor probleme din cotidian etc. Pe parcursul întregii activitati s-a facut legatura cu viata, cu experienta elevilor. Copiilor nu li s-au dat raspunsuri si solutii de-a gata, ci ei însisi trebuiau sa descopere, sa deduca, sa concluzioneze, sa emita judecati de valoare. Copiii au raspuns la o serie de întrebari, valorificîndu-si  cunostintele de la diverse discipline scolare: Ce este încalzirea globala? Din ce este produsa hîrtia ? De ce deseurile sunt o problema?  Cum poate fi solutionata problema deseurilor?  Ce înseamna a recicla ? Ce poti face tu pentru a demonstra ca esti econom? În cadrul unei activitati practice copii au demonstrat cum poate fi ambalat ceaiul astfel încît sa nu se foloseasca multa hîrtie; au simulat situatii din cotidian cînd pot demonstra ca protejeaza mediul înconjurator etc.

     Pe parcursul ambelor activitati copiii aveau în vizor posterul AFLATOUN pe care sunt prezentate într-o forma grafica  si textuala atractiva cele cinci îndemnuri pentru un copil care vrea sa devina Aflatoun
 NU PENTRU SCOALA, CI PENTRU VIATA ÎNVATAM

Straluceste! Fii unic si deosebit!

E bine sa stii, dar si sa aplici!

Învata sa fii econom

Fii tu nota forte în orice împrejurare!

Devii creativ si întelept în joc si actiune!
NOI PROMOVAM OMUL CREATOR CAPABIL SA-SI DEZVOLTE POTENTIALUL!

 
CENTRUL DE DEZVOLTARE CREATIVA A COPIILOR SI ADOLESCENTILOR "Indigo”
în colaborare cu Clubul de dezbateri de la Colegiul Financiar Bancar din Chisinau


     Pentru un impact mai vizibil, comportamentul ecologic trebuie promovat printre copii si tineri nu doar de catre scoala, mass-media si institutiile statului, dar si de semenii acestora, de o virsta apropiata. De aceasta au tinut cont membrii clubului de dezbateri de la Colegiul Financiar Bancar din Chisinau, care au organizat pe data de 10 mai 2010 o activitate cu elemente de învatare si aplicare, avînd titlul sugestiv “CONSUM ecoLOGIC”. În cadrul activitatii au participat 9 copii care frecventeaza CDC Indigo, cu virsta cuprinsa intre 7 si 13 ani.  Acestea, sub indrumarea membrelor clubului de dezbateri CFBC Adriana Solovei si Ana Efros, versate în problematica încalzirii globale,


au descoperit cele mai importante aspecte ale problemei abordate: cauze si consecintele majore;  impactul omului asupra mediului; dauna consumului irational de produse ambalate excesiv;  tipuri de deseuri ce nu pot fi reciclate sau reutilizate. De asemenea, elevii au primit o lista cu solutii practice de minimalizare a poluarii mediului, au aflat care sunt actiunile ce pot fi întreprinse de ei sau de parinti acasa si în mediul natural, pentru a proteja natura si a reduce consumul de energie.
     Copiii au vizionat un filmulet despre pericolul pe care îl prezinta aparent inofensivele pungi de plastic, oferite noua atît de des în magazine, dar care, dupa ce le aruncam, nimeresc în ecosisteme: rîuri, mari, oceane, paduri, deserturi si degradeaza mediul de trai al organismelor ( unele animale chiar mor dupa ce confunda pungile de plastic cu hrana si le înghit.). Filmuletul a impresionat profund copiii. La finalul activitatii acestea au spus ca vor evita cît mai mult posibil utilizarea pungilor de plastic si le vor înlocui cu pungi de pîinza. De asemenea, au fost foarte receptivi fata de solutiile din lista de sfaturi ecologice si au promis ca vor tine cont de ele chiar la ei acasa, si ca isi vor convinge parintii sa faca acelasi lucru. Consideram ca activtitatea “CONSUM eco LOGIC” a fost una reusita, a avut un impact pozitiv asupra participantilor si a contribuit la realizarea dezideratului de promovare a spiritului ecologic, de cultivare  a deprinderii de consum logic si respectiv, ecologic printre copiii si tinerii de azi, carora le apartine viitorul!

   

 

Bd. Decebal 80, nr.106, MD-2038, mun. Chisinau, tel./fax: (+373 22) 57 10 62, E-mail: cdcindigo@indigocentre.md, www.indigocentre.md

©   Copyright INDIGO - Centrul de dezvoltare creativa a copiilor si adolescentilor / design by iANDES STUDIO S.R.L.