La 25 octombrie 2010
Ministerul Educatiei si Asociatia Obsteasca Centrul de Dezvoltare Creativa a Copiilor si Adolescentilor ”Indigo”,
cu contributia UNICEF Moldova si a Bancii Mondiale, au organizat Conferinta Nationala:

Asigurarea accesului la educatie timpurie de calitate tuturor copiilor.
Proiectul “Educatie pentru Toti” - realizari, lectii învatate, perspective.

În cadrul conferintei au fost puse în discutie subiecte care au facut referinte la urmatoarele aspecte/ problematici:

  • Abordari inovative ale asigurarii accesului la educatie timpurie de calitate pentru toti copiii.
  • Rezultate ale studiului CAP 2009 în domeniul educatiei timpurii.
  • Impactul implementarii Proiectului „Educatie pentru Toti.
  • Documente de politici în sprijinul educatiei timpurii.
  • Formarea continua a cadrelor didactice în cadrul Proiectului „Educatie pentru Toti.
  • Incluziunea copiilor romi în programe de educatie timpurie.
  • Autoritatea Publica Locala – partener în crearea accesului la educatie timpurie de calitate.
  • Experiente de succes în educatia timpurie.
  • Prezentarea generala a Proiectului de Strategie consolidata în domeniul educatiei - 2010-2015 si a Planului consolidat de actiuni (accent pe educatia timpurie).

     LaConferinta au participat factori de decizie de la Ministerul Educatiei, reprezentanti ai Bancii Mondiale si ai UNICEF Moldova, specialisti în domeniul educatiei timpurii din institutiile de stat si ONG-uri, reprezentanti APL.

 Agenda

Bd. Decebal 80, nr.106, MD-2038, mun. Chisinau, tel./fax: (+373 22) 57 10 62, E-mail: cdcindigo@indigocentre.md, www.indigocentre.md

©   Copyright INDIGO - Centrul de dezvoltare creativa a copiilor si adolescentilor / design by iANDES STUDIO S.R.L.